Ansvarsfraskrivelse

Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrensning

Vi legger stor vekt på at du skal kunne stole på innholdet i vår pris- og produktsammenligningstjeneste. Vi gjør vårt ytterste for å gi så komplett og korrekt informasjon som mulig. Imidlertid er det viktig å erkjenne at feil kan forekomme.

Korrekt informasjon

Vi innhenter produktspesifikasjoner og annen relevant informasjon fra ulike kilder, inkludert leverandører, produsenter, forhandlere og medier. Selv om vårt mål er å opprettholde en standard av nøyaktighet og aktualitet, kan vi ikke garantere at all informasjon på vår side alltid vil være feilfri og pålitelig.

Det er viktig å understreke at brukerne av vår tjeneste bærer det fulle ansvaret for sine handlinger på nettstedet. Selv om vi streber etter å sikre korrekt produkt- og prisinformasjon, oppfordrer vi våre brukere til å selv verifisere prisen i butikken før de foretar et kjøp. Vi kan ikke garantere nøyaktigheten av informasjonen eller holdes ansvarlige for brukerens valg basert på den oppgitte produkt- eller prisinformasjonen. Videre kan vi ikke holdes ansvarlige for eventuelle tap eller skader som oppstår som følge av avtaler inngått med virksomheter vi formidler.

Vi setter stor pris på tilbakemeldinger fra våre brukere om eventuelle feil, slik at vi kan rette eller fjerne dem så raskt som mulig.

Lenker til eksterne nettsider

Vårt nettsted inneholder lenker til eksterne nettsider som eies og drives av butikker eller andre tredjeparter. Det er viktig å merke seg at vi ikke kan holdes ansvarlige for innholdet på disse eksterne nettsidene.

Ingen godkjenning

Det er viktig å presisere at omtale av tredjeparts produkter og tjenester, inkludert varemerker og lenker til butikkers nettsider, kun er for informasjonsformål. Dette må ikke tolkes som en godkjenning eller anbefaling fra vår side. Bruk av varemerker og lenker til butikker bør ikke oppfattes som en direkte eller indirekte godkjenning fra oss.

Betaling

Det er ingen kostnader knyttet til bruken av vår nettside. Vi påtar oss ikke ansvar for betaling til tredjeparts leverandører som kunden velger å handle fra. Kunden er selv ansvarlig for å følge vilkårene som ble akseptert ved inngåelse av avtalen med den aktuelle leverandøren.

Ansvarsfraskrivelse

Ved å bruke vårt nettsted godtar du følgende:

 • Du bruker nettstedet på eget ansvar.
 • Produktene og tjenestene tilbys slik de er og i den grad de er tilgjengelige.
 • Bortsett fra det vi uttrykkelig tar ansvar for, avviser vi alle garantier, både uttrykte og underforståtte, inkludert, men ikke begrenset til, garantier om verdi, egnethet for et bestemt formål, utførelse og patenter.
 • Alle nedlastinger av materiale fra nettstedet skjer på eget ansvar.
 • Eventuelle skader på datamaskinen eller tap av data som følge av nedlastet materiale fra vår nettside eller e-post vi har sendt, er ditt eget ansvar.
 • Vi påtar oss ikke ansvar for nøyaktigheten av informasjon, tjenester eller varer som tilbys eller annonseres via nettstedet, og heller ikke for aktualitet eller egnethet for bruk utenfor Norge.
 • Råd eller informasjon, både skriftlig og muntlig, som du har mottatt fra oss eller via nettstedet, skal ikke anses som garantier som ikke er nevnt i disse generelle vilkårene og betingelsene.

Bortsett fra det som uttrykkelig er angitt, garanterer vi ikke at:

 • Produkter eller tjenester oppfyller dine krav.
 • Produkter og tjenester leveres uten avbrudd, i tide, sikkert eller feilfritt.
 • Resultater oppnådd ved bruk av produkter eller tjenester vil være korrekte eller pålitelige.
 • Kvaliteten på produkter, tjenester, informasjon eller annet materiale som er kjøpt eller mottatt via vårt nettsted, oppfyller dine forventninger.
 • Mangler og feil blir rettet.

Ansvarsbegrensning

I den grad loven tillater det, påtar vi oss ikke ansvar for direkte, indirekte, tilfeldige eller følgeskader som oppstår som følge av eller i forbindelse med bruken eller manglende evne til å bruke nettstedet eller produkter eller tjenester kjøpt via tjenesten, inkludert, men ikke begrenset til, tap av fortjeneste, bruk, data eller andre immaterielle eiendeler, selv om partene har blitt informert om risikoen for slike skader. Hvis du er misfornøyd med våre tjenester eller tilbud, kan du velge å avstå fra å bruke nettstedet.

Unntak og begrensninger

Visse lovgivere tillater ikke utelukkelse av visse garantier eller begrensning eller utelukkelse av ansvar for tilfeldige eller følgeskader. I slike tilfeller skal vårt ansvar begrenses i den grad loven tillater det.